Sjöpolisen ger stöd till protesterna mot promillelagen!

Båtfolket som protesterar mot detta förmynderi och resursslöseri med våra knappa brottsbekämpande resurser tackar sjöpolisen för detta belägg att promillelagen är onödig.
Kan vi hoppas att även Kustbevakningen visar en smula civilkurage?

Nyheter och debatt:

Faktaresistenta justitieministrar. VIKTIG KAMPANJ!

Morgan Johansson har inte han heller tagit till sig fakta eller kritik från Sveriges tre största båtorganisationer, eller Transportstyrelsen, då han lovade gå Maria Stockhaus till mötes, dock oklart om hur. Båtfolket i sitt nyhetsbrev april 2017 tar upp att Morgan...

läs mer

Mediaarkivet

Sjöfyllerilagen från 2010 är ett fullständigt haveri, och ett skräckexempel på just slarvig nykriminalisering. Tipsa gärna alltom02 om något du anser bör hamna här. alltom02promillepasjon(a)gmail.com Artikel från 2012 men högaktuell. "När Kustbevakningen påstår att...

läs mer

Lag utan legitimitet.

Prof Tiberg/Edenius.

Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord.

Artiklar från tidigare alltom02

Varför ”allt om 0,2 promille på sjön”?

Sommaren 2010 infördes denna promille-regel i en lag som aldrig tillåtit sjöfylleri.

Som sommarbohuslänning fick jag direkt höra flera berättelser om haffningar, polis/kbv ville visa sina resurser med råge.

Västkustska polisbåten 593720 är den vi läst om i fallet Thure, fallet Lissåker som finns sidan 11 båtfolket.se vitbok.

KBV låg heller inte på latsidan, och man kan tro att Sverige var i krig som en insändare i NT skrev.

Per år har kontrollerna pendlat runt 3.000 och berättelser kom till min kännedom att båtfolk kontrollerats mer än gång per vecka.